Информационен ден за гр. Варна

Асториа Груп кани всички желаещи работодатели, обучаващи организации, безработни и заети лица на информационен ден относно възможностите за организиране и провеждане на обучения за професионална квалификация и ключови компетентности. Информационните дни под наслов „Обучения за Вас” имат за цел да съберат на едно място всички заинтересовани от темата страни и ще се проведат в периода 24-30 септември.
За град Варна, срещата е насрочена на 26-ти Септември от 10.00 – 12.00 часа в хотел Golden Tulip, бул. Христо Ботев № 3А

 

Част от разясненията, предвидени за работодатели, ще бъдат свързани с преференциите, които те могат да ползват, за да подготовят търсените от тях квалифицирани работници и специалисти. Ще им бъдат представени възможностите за провеждане на обучение преди назначаване на безработни лица, както и за паралелно обучение по време на работа чрез дуалната форма или схемата „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Ще бъдат дискутирани също обученията по ключови компетентности на работещите в микро- и малки предприятия, както и обученията срещу ваучери, които се провеждат по ОПРЧР, включително и за желаещите заети лица.

За обучаващите организации, освен темите за видовете финансирани от Агенцията по заетостта обучения, ще бъде полезна и информацията за целите и обхвата на контролната дейност, която екипите на Агенцията извършват във връзка с провежданите обучения.

Предвид възможността работодателите сами да избират обучаващата организация, която да проведе заявени от тях обучения, информационните дни ще бъдат и възможност двете страни да установят контакт и обменят намеренията си за бъдеща съвместна дейност. Асториа Груп е официален доставчик на обучение от Октомври 2016 година

Предлагаме Курсове с ваучери – Дигитална компетентност и Ключови компетенции

  • Създаване на онлайн магазин със система за управление на съдържанието „OpenCart“
  • Създаване на уеб страници със система за управление на съдържанието „WordPress“
  • Word, Excel, PowerPoint, Internet
  • Общуване на чужди езици – Английски, Немски, Руски, Френски, Италиански, Испански, Турски език

Безработните и заетите лица, присъстващи на събитията, ще бъдат консултирани относно всички възможности за обучения, организирани от Агенцията по заетостта. Успоредно с това те ще могат да заявят пряко интереса си от включване в обучение както пред присъстващите работодатели или обучаващи организации, така и пред екипите на бюрата по труда.

Заповядайте на 26-ти Септември от 10.00 – 12.00 часа в хотел Golden Tulip, бул. Христо Ботев № 3А

17/06/2023

0 responses on "Информационен ден за гр. Варна"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top