Да се представим на френски език!

Здравейте! В днешния урок ще се научим как да задаваме въпрoси, свързани с личността, и как да се представим на френски език по няколко различни начина.


Нека да се представим заедно!


Comment vous vous appellez ?    Как се казвате?  

 Comment tu t’ appelles?            Как се казваш ?

 *Слушайте и повторете!

Je m’appelle _______.                  Аз се казвам____.
Je m’appelle Nicolas.                    Аз се казвам  Николас .
Je m’appelle Nicolas Durand .      Аз се казвам Николас Дюранд.

Je suis ________.                          Аз съм_____.
Je suis Nicolas.                              Аз съм Николас.
Je suis Nicolas Durant.                  Аз съм Николас Дюранд.

Moi, c’est Nicolas.                              Аз съм  Николас. 

 Mon prénom est Nicolas.              Моето име е Николас.
 Mon nom de famille est Durant.    Моята фамилия е Дюранд.


Quelle est votre nationalite ?       Коя е вашата  националност ?

Quelle est ta nationalite?            Коя е твоята националност?

*Слушайте и повторете!

Je suis français.    Аз съм французин.

Je suis de nationalité française.   Аз съм френски гражданин.

Je suis d’origine algérienne.   Аз съм от алжирски произход.


Quel âge avez vous ?           На колко години сте ?

Quel âge a tu ?                   На колко  години си ?

*Слушайте и повторете!

J’ai 40 ans.                           Аз съм на 40 години.

Je suis âgé de 34 ans.          Аз съм на 34 години.

Je suis né en 2005.               Роден съм през 2005г.

Je suis né le 10 juin 2004.     Роден съм на 10 юни 2004г.

Ma date de naissance, c’est le 14 mars 1987. – Моята дата на раждане е 14 март 1987г.


 Vous  êtes étudiante?                       Студент ли сте?

 Tu es étudiante?                              Студент ли си ?

*Слушайте и повторете!

Je suis étudiant. (étudiant / étudiante).     Аз съм студент/ка.

Je suis étudiant en deuxième année.      Студент съм във втори курс.

Je suis étudiant en économie.                Студент съм по икономика.

Je suis en première année.                   Студент съм първа година.

Je suis en deuxième année.                 Студент съм втора година.

Je suis en première année de de sociologie.  Студент съм първа година по социология.


Quelle est votre profession ? – Коя е вашата професия?

*Слушайте и повторете!

Je suis employé.  –   Аз съм служител.

Je travaille chez moi. – Работя у дома.

Je suis informaticien.  – Аз  съм компютърен специалист.

Je suis fonctionnaire.  –   Аз съм чиновник.

Je travaille dans le secteur bancaire. – Аз работя в банковия сектор.

Je travaille dans l’agro-alimentaire. –  Аз работя в хранително вкусова – промишленост.

Je suis au chômage. –  Аз съм безработен.

Je cherche un travail dans l’informatique. – Аз търся работа в сферата на информатиката.


А сега да проверим наученото:

0 responses on "Да се представим на френски език!"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top