Датата в немски език

Здравейте, в днешния урок ще се научим как да казваме датата в немски език.

За да се научим да изговаряме датата в немски език правилно, първоначално трябва да се запознаем с числата, месеците и дните на седмицата.

Как се образуват редните числителни?

За определяне на деня са необходими редни числителни – 1. (първи), 2. (втори), 3. (трети) и т.н. или на немски език Ordinalzahlen. Ето как се изписват те на немски език: 

Датата в немски език - Безплатен урок за датата в немски език, курсове и индивидуални уроци от Асториа Груп, Варна, София

Както вече забелязахте, числата от 1 до 19 получават наставка –te, а от 20 до 31 – наставка -ste.
Има и неправилни форми: der erste, der dritte, der siebte, der achte.

 

Месеците и дните

Месеците

Немските думи за месеците са базирани на латинския език, затова са почти идентични с наименованията на месеците в английски език и имат същия корен като думите за месеците на български език. Всички месеци са от мъжки род, т.е. имат определителен член der

В таблицата по-долу са изброени дванадесетте месеца и техните съкращения на немски език.

Датата в немски език - Безплатен урок за датата в немски език, курсове и индивидуални уроци от Асториа Груп, Варна, София

Забележка към имената на месеците:
За по-добро акустично разграничаване между Juni и Juli понякога се казва Juno и Julei.
Януари в Австрия и Южен Тирол (Италия) се казва Jänner.

Дните

Наименованията на дните в много случаи също са подобни на тези в другите германски езици поради общото германско наследство. Повечето от дните носят имената на тевтонски богове. Например германският  бог на войната и гръмотевицата, Тор, дава името си както на английски (Thursday), така и на  немски Donnerstag (Donner = гръм). Всички дни от седмицата са от мъжки род, т.е. имат определителен член  der

Безплатен урок по немски, курсове и индивидуални уроци от Асториа Груп, Варна, София

Повечето дни в немски завършват на думата (derTag, точно както английските дни завършват на „day„. Двете изключения, Mittwoch и Sonnabend , също са от мъжки род. Германската седмица (и календарът) започва с понеделник (Montag), а не с неделя.

Всеки ден се показва с общото съкращение от две букви (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So). То се използва за календари, графици и немски / швейцарски часовници, които посочват деня и датата.

Безплатен урок по немски, курсове и индивидуални уроци от Асториа Груп, Варна, София

Имайте предвид, че има две думи за събота: Samstag и Sonnabend.
Samstag се използва в по-голямата част от Германия, в Австрия и в немска Швейцария.
Sonnabend се използва в Източна Германия и на север от град Мюнстер в Северна Германия, така че в Хамбург, Росток, Лайпциг или Берлин, това е Sonnabend, а в Кьолн, Франкфурт, Мюнхен или Виена „събота“ е Samstag.

И двете думи за „събота“ се разбират по целия немски езичен свят, но трябва да се опитате да използвате най-често срещания в региона, в който се намирате.

 

Какви въпроси можем да зададем?

1) Welches Datum ist heute? – Коя дата е днес?
     Heute ist der 5.8. (der fünfte August). – Днес е 5.8. (пети август).

  • Датата е в именителен падеж, т.е.в Nominativ.
  • Пред цифрата трябва да се постави определителен член der.
  • Числителното име получава окончание -e.

2) Welches Datum haben wir heute? – Коя дата имаме днес?
Heute haben wir den 5.8. (den fünften August). – Днес имаме дата 5.8. (пети август).

  • Датата е във винителен падеж, т.е.в Akkusativ.
  • Пред цифрата трябва да се постави определителен член den.
  • Числителното име получава окончание -en.

3) Wann kommst du? – Кога ще дойдеш?
      Ich komme am 5.8. (am fünften August). – Ще дойда на 5.8. (на пети август).

  • Датата е в дателен падеж, т.е.в Dativ.
  • Предлогът, който трябва да се използва, е am, което се е получило при сливане на предлога an + dem (определителния член за м.р. в дателен падеж).
  • Числителното име получава окончание -en.

 

Произнасяне на годината

От 1100 г. до 1999 г. годините се изговарят като стотици. От 2000 г. използваме нормалните бройни числителни (Kardinalzahlen).

Например:

1618 – sechzehnhundert(und)achtzehn

1996 – neunzehnhundertsechsundneunzig

2000 – zweitausend (das Jahr 2000)

2020 – zweitausend(und)zwanzig

2022 – zweitausendzweiundzwanzig

 

Полезни изрази

am Montag (am Dienstag, am Mittwoch usw.) – в понеделник (във вторник, в сряда и т.н.)

montags (dienstags, mittwochs usw.)в понеделниците (във вторниците, в срядите и т.н.) ➡️ повтарящо се действие

jeden Montag (jeden Dienstag, jeden Mittwoch usw.) – всеки понеделник (всеки вторник, всяка сряда и т.н.)

diesen Montag (diesen Dienstag, diesen Mittwoch usw.) – този понеделник (този вторник, тази сряда и т.н.)

nächsten Montag (nächsten Dienstag, nächsten Mittwoch usw.) – следващия (идния) понеделник (следващия вторник, следващата сряда и т.н.)

letzen Montag (letzen Dienstag, letzen Mittwoch usw.) – миналия понеделник (миналия вторник, миналата сряда и т.н.)

 

Надявам се, че тази публикация Ви е харесала, и предлагам да упражним наученото.

0 responses on "Датата в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top