Глаголът GUSTAR

Глаголът GUSTAR – Употреба

Глаголът GUSTAR (харесвам) се използва за изразяване на вкусовепредпочитаниячувства и т.нат. Той е различен от много други испански глаголи, тъй като се спряга спрямо обекта или човека, които харесваме. Докато в езици като английския и дори родния ни български казваме например  „Харесвам твоята рокля.“, на испански език винаги ще кажем „Твоята рокля ми харесва.“ – “Me gusta tu vestido.

  1. Gustar се спряга по число спрямо обекта, който ни харесва, с помощта на частиците за непряко допълнение в кратка форма – me (ми), te (ти), le (му, й, Ви (учтива форма, ед.ч.)), nos (ни), os (ви), les (имВи (учтива форма, мн.ч.)).
  2. Тези в пълна форма – a mí (на мен), a ti (на теб), a él (на него), a ella (на нея), a Usted (на Вас), a nosotros/as (на нас), a vosotros/as (на вас), a ellos/as (на тях), a Ustedes (на Вас) – служат за акцентиране върху човека или граматическия елемент, който харесва обекта, и може да се изпуснат:

    Особености в употребата

  • При обект, който ни харесва, от единствено число – използваме формата на глагола GUSTAR в 3л. ЕД.Чgusta

(A mí) me gusta tu camiseta. – (На мен) ми харесва твоята тениска(ед.ч.)

(A ella) le gusta el paisaje. – (На нея) й харесва пейзажът.  (ед.ч.)

  • При дейност, която ни харесва – също използваме формата на глагола в 3л. ЕД.Чgusta, пред глагола

(A mí) me gusta pasear por el parque. – (На мен) ми харесва да се разхождам из парка. (глагол)

(A nosotros) nos gusta ver películas de horror. – (На нас) ни харесва да гледаме филми на ужасите. (глагол)

  • При обект, който ни харесва, от множествено число – използваме формата на глагола в 3л. МН.Чgustan

(A ti) te gustan los coches rápidos. – (На теб) ти харесват бързите коли(мн.ч.)

*“A ti” не носи ударение! Да не се бърка с “a mí”, което носи такова, за да се различава от притежателното местоимение mi – мой/моя/мое.

(A él) le gustan las emociones fuertes. – (На него) му харесват силните емоции. (мн.ч.)

  • Ако говорим за хора – спрямо лицето и числото на хората (чува се по-рядко с тази си употреба):

A mí me gustas tú. – На мен ми харесваш ти.

A Isabel le gusta Mario. – На Изабел й харесва Марио. = Изабел харесва Марио.

A mí me gustan Ustedes. – На мен ми харесвате Вие.

  • За отрицателна форма добавяме no пред gustar:

A mí no me gusta cómo la miras. – На мен не ми харесва как я гледаш.

Въпросителни изречения:

 ¿Te gusta el cine americano? – Харесва ли ти американското кино?

– A mí sí. ¿Y a ti? – На мен да. А на теб?

– A mí también. – На мен също. (+)

 ¿Te gusta el café de Argentina? – Харесва ли ти кафето от Аржентина?

 A mí no. ¿Y a ti? – На мен не. А на теб?

 A mí tampoco. – На мен също (не). (-)

 

Глаголът GUSTAR, спрежение на глагола в испански език, асториа груп

0 responses on "Глаголът GUSTAR"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top