Въпросителни изречения в немски език

Здравейте, в днешния урок по немски език ще разгледаме една важна и приятна за учене тема, а имено въпросителни изречения в немски език. За да водим успешна комуникация, е необходимо, освен да разказваме, като използваме съобщителни изречения, да умеем да задаваме правилно въпроси.

 

Обща информация

Въпросителните изречения в немски език са два вида: W-Fragen, т.е. въпросителни изречения, които започват с въпросителна дума, и Ja-/Nein-Fragen, познати също като Ergänzungsfragen, които не съдържат въпросителна дума и чийто отговор е „да“ или „не„.

Нека да разгледаме двата вида въпроса поотделно.

 

W-Fragen

Въпросителни изречения в немски език, които започват с въпросителна дума, се наричат W-Fragen или Wortfragen

  • Въпросителните думи в немски език започват с буквата w и оттам и названието на този вид въпроси. Основни въпросителни думи са: wer — кой, was — какво, wie – как, колко, wo — къде, wohin — (на)къде, woher — откъде, wann — кога, warum — защо, wessen — чий, wem — кому, на кого, wen – кого.
  • Спрегаемият глагол заема позиция 2 в изречението, т.е. стои непосредствено след въпросителната дума.

Например:

wer Wer ist das?  – Кой е това?
was Was ist das?  – Какво е това?
Was machst du?  – Kакво правиш?
wie Wie heißen Sie?  – Как се казвате?
Wie spät ist es?  – Колко е часът?
wo Wo wohnen Sie?   – Къде живеете?
wohin Wohin fahren Sie?  – (На)Къде пътувате?
woher Woher kommen Sie?   – Откъде сте?
wann Wann kommt er nach Bulgarien?  – Кога идва той в България?
warum Warum sind Sie so spät gekommen?  – Защо (Вие) дойдохте толкова късно?
wessen Wessen Auto ist das?  – Чия е тази кола?
wem Wem hast du deine Jacke gegeben  – На кого (Кому) даде твоето яке?
wen Wen habt ihr im Kino gesehen?  – Кого видяхте (вие) в киното?
  • В някои изречения въпросителната дума (W-Wort) образуа въпросителен израз заедно със съществително име, прилагателно име или наречие.

Например:

при въпрос
за конкретно число:
wie viel (Sg.)
wie viele (Pl.)
Wie viel Geld braucht er?
Wie viele Stunden dauert das Konzert?
Колко пари му трябват?
Колко часа трае концертът?
при въпрос за конкретно лице или предмет:*
welcher (m)
welche (f)
welches (n)
welche (Pl.)
 

Welches Hotel hat dir am besten gefallen?

Welche Wörter wisst ihr nicht?

 

Кой хотел ти хареса най-много?

Кои думи не знаете?

при въпрос за свойства на лица или предмети:*
was für ein (m)
was für eine (f)
was für ein (n)
was für – (Pl.)
 

Was für ein Auto habt ihr gekauft?

 

Каква/Що за кола купихте?

* Обърнете внимание, че въпросът се съгласува по род и число със съществителното име.

Ja-/Nein-Fragen 

Въпросителни изречения в немски език, чийто отговор изисква потвърждение или отрицание, се наричат Ja-/Nein-Fragen или Ergänzugsfragen

  • Те започват с глагол и не съдържат въпросителна дума.
  • Спрегаемият глагол заема позиция 1 в изречението.
  • Отговорът на тези въпроси е „ja“ или „nein“, но темата за отрицанието в немски език ще бъде разгледана в отделна публикация.

Например:

Hast du morgen Zeit? Ja, ich habe Zeit.
Nein, ich habe keine Zeit.
Имаш ли утре време?
Sind Sie Herr Meyer? Ja, das bin ich.
Nein, ich bin nicht Herr Meyer.
Вие ли сте г-н Майер?
Sprechen
Sie Deutsch?
Ja, ich spreche Deutsch.
Nein, leider nicht.
Говорите ли немски?
Kommst
du mit?*
Ja.
Nein.
Ще дойдеш ли?
Kannst du kommen?**
Ja.
Nein.
Можеш ли да дойдеш?
Hast
Ist
du den Film schon gesehen?***
das Kind schon eingeschlafen?***
Ja.
Nein.
Гледа ли вече филма?
Детето заспа ли вече?

* При глаголи с делими представки, делимата представка стои в края на изречението и образува рамка.
** При модални глаголи въпросът започва с модалния глагол.
*** В минало перфектно време въпросът започва със спомагателния глагол.

 

Надяваме се, че публикацията Ви е харесала и скоро ще Ви предложим нова за отрицанието в немски език.

0 responses on "Въпросителни изречения в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top