Въпросителни думи в английски език

Привлича ли Ви необичайното?
Обичате ли редките преживявания?
Любопитен човек ли сте?
Любопитството е умението да откриваме света. Любопитните хора  са любознателни, ученолюбиви и отворени към всичко ново, необичайно и оригинално. Любопитството изисква човек да има отворени сетива за света около себе си и да не се задоволява с това, което знае. Подтиква ни към задаване на въпроси, за да стигнем до желания отговор. В настоящата публикация ще разгледаме как можем да използваме въпросителни думи в английски език.

Въпросителни думи в английски език


(Question words)

What? (Какво?)

Примери:

What is your favorite color?              (Какъв е любимият ти цвят?)

What kind of music do you like?       (Какъв вид музика харесваш?)

What are your plans for tomorrow? (Какви са ти плановете за утре?)

What is that faraway?                         (Какво е това в далечината?)

What is the time?                                (Колко е часа?)

 

Who ? (Кой?)
използва се за хора

Who is your neighbor?                             (Кой е съседът ти?)

Who is the designer of this building?    (Кой е проектантът на тази сграда?)

Who is your best friend?                         (Кой е най-добрият ти приятел?)

Who is calling?                                          (Кой се обажда?)

Who won the award?                              (Кой спечели наградата?)

 

Which? + noun (Кой / Коя / Кое / Кои? + същ. име)

характерно за тази въпросителна дума е, че винаги върви със съществително име

Which of these lovely girls is your daughter?
(Коя от тези прекрасни момичета е твоята дъщеря?)

Which color do you prefer?
(Какъв цвят предпочитате?)

Which country do you find best for living?
(Коя страна намираш най-добра за живеене?)

 

When? (Кога?)

When were you born?                                        (Кога си роден?)

When do you celebrate your anniversary?     (Кога празнувате годишнината си?)

When was your happiest moment in your life?
(Кога беше най-щастливият момент в живота ви?)

 

Where? (Къде?)

Where do you live?                                     (Къде живееш?)

Where do you come from?                       (Откъде идваш?)

Where is my phone charger?                   (Къде ми е зарядното устройство?)

 

Why? (Защо)

Why was the flight cancelled?                     (Защо беше отменен полета?)

Why don’t you speak?                                  (Защо не говориш?)

Why are you wet?                                         (Защо си мокър?)

 

Whose? (Чий / Чия /Чие ? )

на този въпрос отговаряме с притежателно местоимение или окончание за притежание (‘s)

Whose phone is ringing?                          (Чий телефон звъни?)
It’s my phone.

Whose is this bag?                                     (Чия е тази чанта?)

I think it’s Ellie’s bag.                                (Мисля, че е чантата на Ели.)

Whose  money was stolen?                       (Чии пари бяха откраднати?)

 

Whom? (Кого? / На кого?)
отговорът на този въпрос е прекият обект в изречението, спрямо когото се извършва действието

Whom will you meet tomorrow?          (С кого ще се видиш утре?)

Whom did they honor at the banquet? (Кого почетоха на банкета?)

In whom does the president trust the most?
(На кого най-много се доверява президентът?)

Въпросителната дума „How


How? (Как?)

How long have you been in India?   (От колко (дълго) време си в Индия?)

How tall is your brother?                  (Колко висок е твоят брат?)

How often do you go to gym?          (Колко често ходиш на фитнес?)

How much milk is there in the fridge?    (Колко мляко има в хладилника?)

How many eggs do you need for your cake?
(Колко яйца да ти нужни за тортата?)

 

NB!  How many се използва за броими съществителни – като ябълка, стол, човек и т.н

How much обратното, за неброими съществителни – като вода, време, информация

 

How heavy is the elephant?            (Колко тежи / Колко тежък е слонът?)

How far is Berlin from Frankfurt?    (Колко далеч е Берлин от Франкфурт?)

 

Алтернатива за въпросителната дума „Why


BONUSHow come?  (Защо? / Как така?)

Този израз може да се използва като синоним на въпросителната думаWhy?”, предпочита се най – вече в неофициални ситуации.

 

Why is he going to give a speech at the wedding?
(Защо ще държи реч на сватбата?)

How come is he going to give a speech at the wedding?

 

Why are your clothes soaking wet?
(Защо дрехите ти са мокри?)Your clothes are soaking wet. How come?

 

Why is your English getting so much better?
(Защо английския ви се подобрява?)

How come your English is getting so much better?

Ако желаете можете да упражните наученото с упражненията, които Асториа Груп подготви за Вас!

 

 

 

 

0 responses on "Въпросителни думи в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top