Възвратни глаголи в испански език

В днешния урок ще обсъдим възвратните глаголи на испански език – тяхната употреба и местоположение спрямо глагола.

В повечето случаи възвратни глаголи се използват, когато действието, за което говорим, рефлектира върху самия му извършител – мия се, къпя се, гримирам се и т.нат. Те се спрягат във всичките си форми заедно с възвратни частици, отговарящи на лицето и числото им: me (1л., ед.ч.)te (2л., ед.ч.)se (3л., ед.ч.)nos (1л., мн.ч.)os (2л., мн.ч.)se (3л., мн.ч.). Припомняме, че формите за Usted и Ustedes съответстват на тези за съответно 3л., ед.ч. и 3л., мн.ч. На български всички те се превеждат като “се”.

За пример ще използваме един от най-използваните глаголи в испанския език – peinarse (сресвам се):

Позиция на възвратните частици

  • Възвратните частици се поставят:

– пред глагол в проста форма:

La abuela se peina. – Бабата се сресва.

– пред заповед в отрицателна форма и слято със заповед в положителна форма:

¡No te peines! – Не се сресвай! ¡Péinate! – Среши се!

– пред глаголна конструкция или слято с инфинитива, никога между два глагола от една глаголна конструкция:

Ella se va a peinar. – Тя ще се среше.
Ella va a peinarse. – Тя ще се среше.

– в конструкцията estar + gerundio възвратната частица може да се постави преди глаголната конструкция или слято с gerundio/деепричастието, никога не стои между два глагола от една конструкция:

Ella se está peinando. – Тя се сресва (в момента на говорене).

Ella está peinándose. – Тя се сресва.

На испански език имаме доста примери за възвратни глаголи като най-често употребяваните са следните:

acostarse (o-ue) – лягам си

levantarse – ставам

despertarse (e-ie) – събуждам се

vestirse (e-i) – обличам се

secarse – суша се

afeitarse – бръсна се

arreglarse – оправям се

bañarse – къпя се

callarse – млъквам

calmarse – успокоявам се

emborracharse – напивам се

ducharse – взимам си душ

maquillarse – гримирам се

mojarse – намокрям се

sentarse (e-ie) – сядам

sentirse (e-ie) – чувствам се

Много често обикновен глагол на български може да е възвратен на испански – sentarse (e-ie) – сядам, levantarse – ставам и т нат.

В следващата презентация разполагате с упражнения и нова лексика, които можете да използвате, за да упражните наученото:

 

 

0 responses on "Възвратни глаголи в испански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top