Перфектно бъдеще време (Futur II)

Здравейте, в предните ни публикации „Глаголни времена в немския език“ Ви запознахме със сегашно време (Präsens) и с три минали времена (Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt), както и с просто бъдеще време (Futur I, einfache Zukunft). Във връзка с Ваши въпроси до Асториа Груп днес ще разгледаме перфектно бъдеще време в немски език, а именно Futur II (vollendete Zukunft).

Обща информация за Futur II

 

Перфектно бъдеще време (Futur II), безплатен урок по немски език, безплатни упражнения, Езиков Център Асториа Груп

Формата на „Futur I“ локализира съдържание в бъдещето, докато „Futur II“ описва преждевременността на събитие спрямо бъдещ момент във времето, т.е. връзка между две точки във времето, които са и двете в бъдещето. 

Например:

  • „Inge wird morgen gegen 18:30 Uhr eintreffen.“ (Future I) – „Инге ще пристигне утре към 18:30 ч.” 
  • „Tobias wird morgen vor dem Abendessen eingetroffen sein.“ (Futur II) – „Тобиас ще е пристигнал утре преди вечеря.“ 

Das Futur II описва събитие, за което се счита, че вече е приключило в бъдещето. Може също да изразява предположение или приемане за по-късни събития или за миналото. Това глаголно време обаче се използва рядко и често се заменя с Perfekt.

Например:

  • Wenn du wieder da bist, werden wir schon umgezogen sein.(Futur II) – Когато се върнеш, ще сме се преместили вече.
  • Wenn du wieder da bist, sind wir schon umgezogen. (Perfekt) – Когато се върнеш, вече сме се преместили.
  • Sie wird bestimmt sicher daheim angekommen sein. Das wird er sich sicher nur eingebildet haben. – Тя определено ще се е прибрала вкъщи благополучно. Той вероятно само си го въобразява.

Образуване на Futur II

Перфектно бъдеще време Futur II се образува с помощта на спомагателния глагол wеrden в съчетание с формата за Perfekt на смисловия глагол, т.е. haben или sein и Partizip II. При спрежение изменение търпи само спомагателният глагол. Следователно това е съставна глаголна форма, състояща се от три части. Перфектно бъдеще време (Futur II), безплатен урок по немски език, безплатни упражнения, Езиков Център Асториа Груп

Примери с други глаголи:

Перфектно бъдеще време (Futur II), безплатен урок по немски език, безплатни упражнения, Езиков Център Асториа Груп

 

Futur II с модален глагол

Futur II с модален глагол се образува с помощта на спомагателния глагол werden в сегашно време и три инфинитива – на спомагателния глагол haben, на смисловия глагол и на модалния глагол („3 x Infinitiv“).
Спомагателният глагол „werden“ стои на позиция 2, а инфинитивът е в края на изречението.
Инфинитивите се появяват в следната последователност: „haben“ – основен глагол – модален глагол.
Правило: “Спомагателният глагол стои винаги пред инфинитивите (на смисловия глагол и на модалния глагол)“

Futur II mit Modalverb =
Präsens von werden + Infinitiv von haben + Infinitiv Vollverb + Infinitiv Modalverb

Сравнете Präsens и Futur II:

Klauskann das Hauskaufen.Klauswirddas Haushabenkaufen können.
(Клаус може да купи къщата.) – (Клаус ще е можел да купи къщата.)

Mayamuss am Wochenendearbeiten.Mayawird am Wochenendehabenarbeiten müssen.
(Мая трябва да работи през уикенда.) – (Мая ще е трябвало да работи през уикенда.)

Siewilldas nichtglauben.Siewirddas nichthaben glauben wollen.
(Тя не иска да повярва на това.) – (Тя не е искала да повярва на това.)

Dein Vater darf das nicht wissen. Dein Vater wird das nicht haben wissen dürfen.
(Баща не може да знае това.) – (Баща ти ще е можел да знае това.)

Употреба на Futur II

  • Futur II има модална употреба. Чрез това глаголно време се изразяват вероятности и предположения, отнасящи се до миналото.

Например:

Er wird seiner Freundin geholfen haben. – Той ще е помогнал на своята приятелка.
Du wirst die Hühnersuppe morgen gekocht haben. – Утре ти ще си сварил пилешката супа.
Ihre Freunde werden neidisch gewesen sein. – Твоите приятели ще са завиждали.

  • Futur II се отнася към Futur I както Perfekt към Präsens.
  • Предположения за събития в миналото могат да се изразят също така с наречия като wohl, vermutlich, wahrscheinlich, sicher и др.

Сравнете Futur II и изреченията с наречия:

Da wird sich ihr Leben ziemlich verändert haben. – Животът й ще се е променил доста.
Da hat sich ihr Leben wohl ziemlich verändert. – Животът й вероятно се е променил доста.

Ihre Freunde werden neidisch gewesen sein. – Нейните приятели ще са завиждали.
Ihre Freunde waren vermutlich neidisch. – Нейните приятели вероятно са завиждали.

 

В немския език съществуват и други възможности за изразяване на степента на увереност на говорещия, например наречия, модални глаголи, които свидетелства за по-малка увереност на говорещия в описваните събития. Използването на модални глаголи в условно наклонение (Konjunktiv II) показва пълна неувереност, но това са теми, с които ще се запознаем в други публикации.

 

Надявам се, че настоящата публикация Ви е харесала и Ви предлагаме упражнения, за да затвърдим наученото.

0 responses on "Перфектно бъдеще време (Futur II)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top