Бъдеще време в турски език (I част)

В настоящата публикация ще научим как да говорим за бъдещи планове на турски език. Ще се запознаем подробно с правилата за образуване на бъдеще време в турски език.

Бъдеще време в турски език

За образуване на бъдеще време се използват окончанията:

acak / ecek

Необходимо е да се вземат предвид правилата за хармония на гласните. Съгласно тези правила:

  • acak – се използва след гласните a/ ı / o/ u
  • ecek – се използва след гласните e/ i / ö/ ü

 

Бъдеще време на глагола „Съм”

 Глагола „Съмне съществува в самостоятелна форма в турския език. Образно можем да го представим чрез глагола „olmak” (ставам нещо/някакъв). Формата за бъдеще време на глагола „Съм” се изразява с „olmak” и лично окончание към него.

Пример:

*mutlu – щастлив/а

Ben mutlu olacağım.  – Аз ще бъда щастлив/а.

Sen mutlu olacaksın. – Ти ще бъдеш щастлив/а.

O mutlu olacak. – Той/Тя ще бъде щастлив/а.

 

Biz mutlu olacağız. – Ние ще бъдем щастливи.

Siz mutlu olacaksınız. – Вие ще бъдете щастливи.

Onlar mutlu olacaklar. –  Те ще бъдат щастливи.

 

Важно:

При първо лице ед. и мн.ч. буквата „к” в окончанието за бъдеще време се пише като „ğ”. Това правило важи за положителни и отрицателни изречения. При въпросителни изречения с бъдеще време „acak / ecek” винаги се изписва с „к”.

 

Отрицание в бъдеще време

В бъдеще време отричаме с:

  • ma
  • me

глагол  +  отрицание  +  бъд. вр.  + лично окончание

 

Ben orada  olmayacağım. – Аз няма да бъда там.

Sen rada olmayacaksın. –  Ти няма да бъдеш там.

O orada olmayacak. – Той/Тя няма да бъде там.

 

Biz orada olmayacağız. –  Ние няма да бъдем там.

Siz orada olmayacaksınız. –  Вие няма да бъдете там.

Onlar orada olmayacaklar. – Те няма да бъдат там.

Как задаваме въпроси в бъдеще време?

глагол  +  бъд. вр.  +   „ли”   +  лично окончание

 

Yarın burada olacak yım? – Аз ще бъда ли утре тук?

Yarın burada olacak sın? –  Ти ще бъдеш ли утре тук?

Yarın burada olacak ? – Той/Тя ще бъде ли утре тук?

 

Yarın burada olacak yız? – Ние ще бъдем ли утре тук?

Yarın burada olacak sınız? – Вие ще бъдете ли утре тук?

Yarın burada olacaklar ? – Те ще бъдат ли утре тук?

 

В следващата публикация ще разгледаме бъдеще време при глагола „имам”. Надяваме се тази публикация да Ви е била както полезна, така и интересна. Езиков Център Асториа Груп остава на разположение в случаи на въпроси. Ако желаете, можете да тествате наученото със следните упражнения:

 

 

 

 

 

 

 

0 responses on "Бъдеще време в турски език (I част)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top