Близко бъдеще време в испански език

Futuro Próximo/Inmediato – Близко бъдеще време


 

Близко бъдеще време (Futuro Próximo) на испански език се формира с помощта на глаголната конструкция ir + a + infinitivo. Тази конструкция се използва често в испанския с цел изразяване на планирано бъдещо действие или събитие, което предстои скоро. (често се равнява на to be going to + infinitive за англоговорящите)

 Близко бъдеще време се използва за:

  • Изразяване на изречения в сегашно време, които посочват действие, което ще се случи в близкото бъдеще:

Например: Ahora voy a ordenar el cuarto. – Сега ще подредя стаята.

  • Изразяване на бъдещи събития:

Например: Mañana voy a regresar a Francia. – Утре ще се върна във Франция.

  • Отразяване на намерение за бъдещето:

Например: Prometo que me voy a cepillar los dientes./Prometo que voy a cepillarme los dientes. – Обещавам, че ще си измия зъбите. (възвратната частица може да стои както пред конструкцията, така и залепена за инфинитива)

Спрягане

За спрягане на Близко бъдеще време на испански използваме спрегната форма на глагола ir, добавяме предлога а и инфинитива на главния глагол, носещ значението в себе си.

Близко бъдеще време в испански език, курсове по испански език, Езиков Център Асториа Груп

При употреба на възвратни глаголи в близко бъдеще време възвратните частици (me, te, se, nos, os, se) могат да стоят както преди глаголната конструкция, така и слети с инфинитива.

Mudarse (местя се (за местоживеене)) → yo me voy a mudar / voy a mudarme

te vas a mudar / vas a mudarte

él/ella se va a mudar / va a mudarse

nosotros/-as nos vamos a mudar / vamos a mudarnos

vosotros/-as os vais a mudar / vais a mudaros

ellos/-as se van a mudar / van a mudarse

 

Примерен текст с Близко бъдеще време в испански език:

¡Qué desastre de oficina! Ahora mismo voy a ordenar todo y le voy a pedir ayuda a mi compañero de trabajo.

Además, a partir del mes que viene voy a tener más trabajo que nunca, así que prometo que de ahora en adelante voy a ser más ordenado.


Какъв хаос (буквално – бедствие) е този офис! Веднага ще подредя всичко и ще помоля за помощ колегата си.

Освен това, от следващия месец ще имам повече работа от всякога (буквално – никога), така че обещавам, че отсега-нататък ще бъда по-подреден.

Още примери с времето:

  1. El piso va a estar disponible a partir del 1 de marzo. – Апартаментът ще е на разположение/свободен от 1 март.
  2. Los trabajadores van a convocar una huelga. – Работниците ще свикат/направят стачка.
  3. Ahora mismo voy a hacer la maleta. – Веднага ще направя/подготвя куфара.
  4. ¿Cuándo vas a limpiar  el polvo de tu habitación? – Кога ще почистиш праха в стаята си?
  5. Mañana vamos a vender todo en el mercadillo. – Утре ще продадем всичко на пазарчето.

Езиков Център Асториа Груп предоставя курсове по испански език в групова и индивидуална форма. Можете да запишете присъствено или онлайн обучение. За повече информация – свържете се с нас!

0 responses on "Близко бъдеще време в испански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top