Аз искам/Не искам на японски език

В днешния урок ще се научим как да говорим за нещата, които желаем и дейностите, които искаме да извършваме на японски език.

Често една от първите теми, които разглеждаме по време на своите курсове по японски език за начинаещи е именно как да изразяваме своите предпочитания. Нека видим как става това да кажем искам на японски език, а съответно и не искам.

Аз искам + съществително име на японски език

Когато това, което желаем, изисква съществително име, използваме ほしいです (hoshiidesu). Основната структура е например:

わたしは (Аз – подлог) - りんご (ябълка – същ. име)   (предлог) – ほしいです (искам).

Забележете, че желаният обект е отбелязан с предлога , а не !

Отрицателната форма се образува по същия начин, но вместо -ほしいです пишем ほしくないです (hoshikunaidesu).

 

Примери: わたしは車(くるま)がほしいです(watashiwa kuruma ga hoshiidesu) Аз искам автомобил.

わたしはカメラがほしいです。(watashiwa kamera ga hoshiidesu) – Аз искам камера.

たべものがほしくないです。(tabemono ga hoshikunaidesu) – Не искам храна.

Аз искам + глагол

 

Когато това, което желаем, е действие, използваме たいです (taidesu).

Основната структура е например: わたしは (Аз-подлог) – たべ (глагол в пре-ます форма: たべーます) – たいですТази конструкция се използва обикновено само за първо лице или при въпрос, зададен към второ.

Отрицателна форма се образува с – たくないです (takunaidesu) – не искам.

 

Примери: わたしはのみたいです。(watashiwa nomi tai desu) – Аз искам да пия.

わたしはすしをたべたいです。(watashiwa suhi o tabetaidesu) – Аз искам да ям суши.

すわりたくないです。(suwari takunaidesu) – Не искам да сядам.

По-горе споменахме, че за да говорим за дейности, които желаем да вършим на японски език, се нуждаем от преーます (masu) формата на глагола. Това е още така наречената формална форма на глагола. За целта ще вземем за пример няколко глагола по-долу. Единственото, което трябва да направим, е да отделим корена на глагола от ます и да го прибавим към たいです・たくないです:

  • はなします – > はなし + たいです = はなしたいです (hanashitaidesu) – Искам да говоря.
  • かいます – > かい + たいです = かいたいです (kaitaidesu) – Искам да купя.
  • かえます – > + たいです = かえりたいです (kaeritaidesu) – Искам да се върна.
  • よみます – > よみ + たいです = よみたいです (yomitaidesu) – Искам да чета.

А сега опитайте сами със списъка от често употребявани глаголи на японски по-долу:

0 responses on "Аз искам/Не искам на японски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top